ความกว้างสัดส่วนจอภาพยนตร์มีหลายแบบ แต่เป็นที่นิยมและตัดได้ง่ายทั้งใน Lightroom และแอพอื่นๆ ก็คือ 16:9

วิธีตัดภาพตามสัดส่วน 16:9

Lightroom Crop 169

  • เข้าเมนู ครอบตัด

Lightroom Crop 169

  • เลือกสัดส่วน 16 x 9

Lightroom Crop 169

เลื่อนกรอบให้ได้สัดส่วนตามที่ต้องการ เสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูก

Lightroom Crop 169