ใส่เพลงในรูปด้วยแอพ PicsArt อย่างแรกต้องภาพจากแอพเพลงก่อน แล้วใช้เทคนิคการ Blend ให้ภาพกลืนไปกับพื้นหลัง

สิ่งที่ต้องมี

  • ภาพหน้าจอจากแอพเพลง แนะนำให้เป็นภาพจากแอพ Spotify

วิธีใส่เพลงในรูป

PicsArt-Music01

  • เข้าเมนู เพิ่มภาพถ่าย
  • นำภาพหน้าจอแอพเพลงมาใส่

PicsArt-Music02

  • เลือก ตัดรูป

PicsArt-Music03

  • ตัดรูปเฉพาะส่วนที่เป็นเพลง
  • กด นำไปใช้

PicsArt-Music04

  • กด เบลนด์ > สกรีน 

PicsArt-Music05