ในแอพรูปภาพของ iPhone จะมีฟีเจอร์พิมพ์ข้อความใส่รูปภาพได้ง่ายๆ ปรับแต่งสี ปรับขนาด และเลือกฟอนต์ได้บางตัว

วิธีพิมพ์ข้อความบนรูปภาพ

iphone-add-text-01

เปิดดูรูปภาพ กด แก้ไข

iphone-add-text-02
  • กดปุ่มเมนู
  • เลือก ทำเครื่องหมาย
iphone-add-text-03

กดปุ่ม ( + ) เลือก ข้อความ

iphone-add-text-04

แตะ 2 ครั้งที่ข้อความ แล้วพิมพ์คำใหม่ลงไปได้

iphone-add-text-05

การปรับแต่ง

  • ขยายขนาด
  • มีฟอนต์ให้เลือก 3 แบบ
  • จัดข้อความซ้าย ขวา และกึ่งกลาง
  • เปลี่ยนสี

ถ้าจะย้ายข้อความ กดค้าง แล้วเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

iphone-add-text-06